Kategorie
Bez kategorii

Bielsko-Biała

Kategorie
Bez kategorii

Bydgoszcz

Kategorie
Bez kategorii

Częstochowa

Kategorie
Bez kategorii

Kalisz

Kategorie
Bez kategorii

Koszalin

Kategorie
Bez kategorii

Legnica

Kategorie
Bez kategorii

Opole

Kategorie
Bez kategorii

Płock

Kategorie
Bez kategorii

Wałbrzych

Kategorie
Bez kategorii

Białystok

Kategorie
Bez kategorii

Radom

Kategorie
Bez kategorii

Kielce

Kategorie
Bez kategorii

Toruń

Kategorie
Bez kategorii

Gorzów Wielkopolski

Kategorie
Bez kategorii

Lublin

Kategorie
Bez kategorii

Elbląg

Kategorie
Bez kategorii

Tarnów

Kategorie
Bez kategorii

Rzeszów

Kategorie
Bez kategorii

Włocławek

Kategorie
Bez kategorii

Gdynia

Kategorie
Bez kategorii

Ruda Śląska

Kategorie
Bez kategorii

Zielona Góra

Kategorie
Bez kategorii

Sosnowiec

Kategorie
Bez kategorii

Gliwice

Kategorie
Bez kategorii

Olsztyn

Jak zdobyć licencję taxi w Olsztynie?

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym oraz hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.

Kategorie
Bez kategorii

Tychy

Jak zdobyć licencję taxi w Tychach. Należy złożyć wniosek o licencję taxi, wnieść opłatę za określony czas licencjonowania (licencja jest czasowa). Należy również przygotować samochód wg. lokalnych wymogów okleić samochód wg. wytycznych, zamontować taksometr (lub aplikację mobilną z ekasą) zamontować lampę na dachu z napisem taxi, lampa może być koloru żółtego lub biała, czcionka z napisem taxi powinna mieć kolor czarny.

Kategorie
Bez kategorii

Szczecin

Jak zdobyć licencję taxi w Katowicach?

Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

Kategorie
Bez kategorii

Katowice

Jak zdobyć licencję taxi w Katowicach? Od początku stycznia 2021 roku zniesiono obowiązek egzaminów ze znajomości topografii miasta, dotychczas o warunkach zdobycia licencji taxi decydowały urzędy miast od teraz w każdym mieście w Polsce można zdobyć licencję taksi pod warunkiem przygotowania samochodu do przewozu osób taksówką oraz złożeniu wniosku i dokonaniu wymaganych opłat. Ważnym elementem jest również badanie techniczne auta pod wymogi taksówki.

Kategorie
Bez kategorii

Gdańsk

Licencja taxi Gdańsk – Jak zdobyć licencję? Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.

Kategorie
Bez kategorii

Poznań

Jak zdobyć licencję taxi w Poznaniu. Wzór karty parkingowej, uwzględniając w szczególności konieczność ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europejskich, w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego.

Kategorie
Bez kategorii

Wrocław

Jak zdobyć licencję taxi we Wrocławiu. Przepis stosuje się również do: kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej, pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Kategorie
Bez kategorii

Łódź

Jak zdobyć licencję taxi w Łodzi. Do uzyskania licencji potrzebujesz założyć działalność gospodarczą i złożyć wniosek o udzielenie licencji. Aktualne przepisy określają również wymagania co do samochodu. Powinieneś posiadać oznakowanie taxi, kasotaksometr, przegląd auta na taxi, badania psychobiologiczne i zaświadczenie o niekaralności.

Kategorie
Bez kategorii

Kraków

Jak zdobyć licencję taxi w Krakowie? Uczestnik mchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

Kategorie
Bez kategorii

Warszawa

Jak zdobyć licencję taxi w Warszawie? Zasady ogólne ruchu drogowego. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.