Kategorie
Bez kategorii

Katowice

Jak zdobyć licencję taxi w Katowicach? Od początku stycznia 2021 roku zniesiono obowiązek egzaminów ze znajomości topografii miasta, dotychczas o warunkach zdobycia licencji taxi decydowały urzędy miast od teraz w każdym mieście w Polsce można zdobyć licencję taksi pod warunkiem przygotowania samochodu do przewozu osób taksówką oraz złożeniu wniosku i dokonaniu wymaganych opłat. Ważnym elementem jest również badanie techniczne auta pod wymogi taksówki.

Kategorie
Bez kategorii

Gdańsk

Licencja taxi Gdańsk – Jak zdobyć licencję? Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.

Kategorie
Bez kategorii

Poznań

Jak zdobyć licencję taxi w Poznaniu. Wzór karty parkingowej, uwzględniając w szczególności konieczność ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europejskich, w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego.

Kategorie
Bez kategorii

Wrocław

Jak zdobyć licencję taxi we Wrocławiu. Przepis stosuje się również do: kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej, pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Kategorie
Bez kategorii

Łódź

Jak zdobyć licencję taxi w Łodzi. Do uzyskania licencji potrzebujesz założyć działalność gospodarczą i złożyć wniosek o udzielenie licencji. Aktualne przepisy określają również wymagania co do samochodu. Powinieneś posiadać oznakowanie taxi, kasotaksometr, przegląd auta na taxi, badania psychobiologiczne i zaświadczenie o niekaralności.