Kategorie
Bez kategorii

Tychy

Sending
User Review
5 (1 vote)

Jak zdobyć licencję taxi w Tychach. Należy złożyć wniosek o licencję taxi, wnieść opłatę za określony czas licencjonowania (licencja jest czasowa). Należy również przygotować samochód wg. lokalnych wymogów okleić samochód wg. wytycznych, zamontować taksometr (lub aplikację mobilną z ekasą) zamontować lampę na dachu z napisem taxi, lampa może być koloru żółtego lub biała, czcionka z napisem taxi powinna mieć kolor czarny.

Włączanie się do ruchu drogowego następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania. Włączanie się do ruchu drogowego z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej oraz na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych w tym: na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów, pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię. Kierujący autobusem, o którym mowa w ustawie, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania oraz zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru. Kierujący autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa w ustawie, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.